Thermografie, wat is dit precies en wat kun je ermee?

Alle objecten zenden infraroodstraling uit; gebouwen, voertuigen en uiteraard ook verdeel-, meet- en regelkasten. Kortom, ieder voorwerp heeft een temperatuur die via het infrarood spectrum zichtbaar en meetbaar gemaakt kan worden door een warmtebeeldcamera. Belangrijk daarbij is uiteraard de nauwkeurigheid van de meting. In het jargon betiteld als emissiefactor (e), de verhouding tussen de werkelijke temperatuur van een object en de temperatuur zoals deze gemeten wordt door een infrarood detector. Het meten van de juiste temperatuur wordt mogelijk gemaakt door ijking en kalibratie.

Thermografie is het contactloos meten en registreren van deze straling via het infrarood beeld, en is daarmee verworden tot een van de meest gebruikte inspectiemiddelen met toepassingen in de bouw, elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, maar ook daar, waar het gaat om onderzoek en ontwikkeling van componenten en objecten. Nu worden keuringen en inspecties binnen het bedrijfsleven doorgaans ervaren als een noodzakelijk kwaad; niets is echter minder waar, de thermografische inspectie heeft zich inmiddels bewezen als een van de meest kostenbesparende technieken waar het gaat om het oplossen van temperatuur-technische problemen (in de breedste zin van het woord), en daar waar het toepassingen in de wereld van industrie en bouw betreft. Daarnaast kenmerkt de thermografische branche zich als zeer innovatief, een factor die ervaren wordt als een sterk toegevoegde waarde, en dat is begrijpelijk als men zich realiseert waar thermografie doorgaans ingezet wordt. De thermografische inspectie kent een aantal duidelijke voordelen:

 • Inspectie vindt plaats tijdens bedrijf, dus geen onnodig productieverlies.
 • De meting gebeurt contactloos en neemt weinig tijd in beslag.
 • Alles wordt op foto vastgelegd waardoor duidelijk bewijs.
 • De onderzoekskosten zijn relatief laag.

infrarode spectrum

Rapportage

Een thermografisch onderzoek vindt altijd plaats volgens een vastgelegd protocol; visuele controle op direct zichtbare gebreken, de eigenlijke thermografie, het omzetten in een grafische weergave (thermogram) en verslaggeving van de bevindingen alsmede een gedegen advies in een strikt vertrouwelijk rapport dat eveneens op cd-rom verkrijgbaar is.

Thermografie in ontwikkeling

Omdat de thermografische branche zich voortdurend ontwikkelt, vindt zij ook steeds meer toepassingen. Brancheonderzoek heeft aangetoond dat thermografie in toenemende mate ingezet wordt in de meest uiteenlopende sectoren, waaronder de offshore, voedingsindustrie, bouw en energie, defensie, milieu- en adviesbureaus als ook brandweer en justitie en tegenwoordig zelfs in de consumentenmarkt met de komst van de FLIR One. Thermografie wordt binnen deze sectoren dan ook toegepast voor de meest uiteenlopende zaken:

 • Offshore
 • Voedingsindustrie en koelhuizen
 • Defensie
 • Milieu
 • Gebouweninspectie
 • Preventief onderhoud van installaties
 • Zonnepanelen
 • Geneeskunde
 • Drones


Mede gezien de relatief lage kosten en het uiteindelijke rendement, zal thermografie in de toekomst binnen steeds meer sectoren als ondersteunende methodiek bij onderzoek, ontwikkeling en inspecties toegepast worden.

 

Powered by Lightspeed